Stiftelsen av Klæbu mannskor

Klæbu mannskor ble stiftet den 14. november 1944.
I jubileumsberetningen til 50-årsjubileet i 1994 har Per Ulseth skrevet følgende om stiftelsen av koret:
"Kristian Flatjord var organist i Klæbu da krigen brøt ut. I heimen hans hadde sangen og musikken alltid hatt en bred plass. Han hadde allerede i 1940 planer om å stifte et mannskor i bygda. Dessverre døde Flatjord allerede i 1942, bare 42 år gammel. Sangkveldene i heimen hans ble savnet først og fremst av ungdommen i Bostad og Solemsgrenda. Men mannskortanken ble holdt levende.

Høsten 1944 arrangerte Nordlandslagets sangkor i Trondheim en sangaften i ungdomshuset Ljosheim. Korets dirigent T.D. Olsen ga da uttrykk for at han gjerne kunne komme til Klæbu og stifte et mannskor. Om det var dette som var støtet som skulle til, eller om det var skapertrangen etter flere års passivitet som tok overhånd, er ikke lett å si. Helst var det vel litt av begge deler. Mannskortanken fór i alle fall oppover bygda, og en kveld var disse samlet på Nedre Hallset: Ingar Aune, Kolbjørn Trangrud, Johan Fiskvik, Harald Fiskvik og Paul Flatjord. Her ble det enighet om å kalle sammen til konstituerende møte i ungdomshuset Ljosheim tirsdag den 14. november 1944.

På det konstituerende møtet møtte følgende: Ingar Aune, Paul Flatjord, Dagfinn Fjærlie, Ivar Fiskvik, Johan P. Fiskvik, Arne Forseth, John Gundersen, Arne Hegstad, Sigurd Hagen, Ole Hulsund, Gunnar Eggan, Kolbjørn Trangrud, Ole L. Tømmervold og Harald Fiskvik.

Dirigent T.D. Olsen var til stede for å orientere om korsang. Frammøtet var ikke stort. Etter en del diskusjon ble det likevel enighet om å starte kor, og følgende styre ble valgt:

Ingar Aune, formann
Harald Fiskvik, nestformann
Kolbjørn Trangrud, kasserer
John Gundersen, sekretær
Johan P. Fiskvik, arkivar.
Det ble enstemmig vedtatt at koret skulle hete Klæbu Mannskor, og som dirigent ble ansatt T.D. Olsen fra Trondheim.

I tillegg til de 14 sangerne som deltok på stiftelsesmøtet, kom disse til senere samme år: Asbjørn Flatjord, Ingvar Skogseth, Harald Hegstad, Per Ulseth, Harald Dragsten, Kåre Storvold, Asbjørn Storvold, Olav Sneeggen, Kåre Ulseth, Kåre Nervik, Asbjørn Warmdal og Ole Lyshaug."

Ingen av disse er aktive medlemmer i koret nå, men Per Ulseth og Olav Sneeggen er æresmedlemmer etter 50 års sammenhengende medlemsskap i Klæbu mannskor.