Styret i 2012 består av:

Formann : Arnt Inge Torvik

Nestformann: Sjur Inge Øgaard

Sekretær: Gunnar Hjetland

Kasserer:  Jan Egil Storrø

Materialforvalter: Hilmar Linmo

1. varamann: Dag Ivar Hovdal